Odmienną dziedziną nauki jest teologia, posiada ona swoje kategorie w literaturze. Do kluczowej literatury teologicznej przystaje przede wszystkim Pismo Święte. Jest to baza literatury teologicznej. Do tego do tego księgozbioru zaliczane są wszystkie modlitewniki, śpiewniki, książki dotyczące katechetki. Wszystkie egzemplarze wspomagające w odprawianiu nabożeństwa: brewiarz, homilie, kazanie, rozważanie liturgiczne. Książki naukowe, mówiące o stworzeniu świata czy istnieniu Chrystusa. Książki też są niesłychanie istotne – zobacz domenę Zbrodnia i kara. Istotnym typem dzieł teologicznych są encykliki. Są to dzieła wydawane prze Papieża, z początku w języku łacińskim, objaśniane na poszczególne języki. W encyklikach obejmują się przemyślenia, prośby oraz spostrzeżenia najlepszej władzy kościoła. Ciekawą formą dzieł literackich są autobiografie bądź też biografie. Autobiografia jest to autonomiczne opisanie przez autora, losów swojego własnego życia. Natomiast biografia jest to opisanie czyichś losów i perypetii życiowych. Autobiografie są z zapałem czytane. Każdy człowiek jest inny i nie będzie w tej dziedzinie dwóch podobnych do siebie książek. Pozwalają poznać nieraz pospolity oraz prosty styl życia, ludzi sławnych i znanych. Pozwalają nam czasami, odzyskać poczucie własnej wartości, dają możliwość zrozumienia, że nie należy czynić rzeczy nadzwyczajnych żeby być szczęśliwym oraz bogatym duchowo. Często dogodne są też biografie dawnych władców, dyktatorów oraz ludzi zasłużonych dla kraju lub nauki. Każdy z nas może skonstruować swoją osobistą autobiografię.

Przeczytaj także inne artykuły:

Categories: Nauka

Comments are closed.

Najciekawsze wpisy:

ogrodzenia elektryczne

Posted on kwi - 19 - 2017

Komentowanie nie jest możliwe